Gràcies a aquest acord s’incorpora un nou espai d’atenció al turista a la Xarxa Toutist Info denominat ‘Tourist Info Argelita’

El Consell ha autoritzat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Argelita per al desenvolupament del programa de la Xarxa Tourist Info a través de la incorporació en aquesta xarxa de l’oficina d’informació turística del municipi.

L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració mútua entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Argelita per al desenvolupament del programa de la Xarxa Tourist Info en la destinació, mitjançant la incorporació, la posada en marxa i operativitat plena de l’oficina d’informació turística del municipi, ‘Tourist Info Argelita’, que quedarà integrada en la Xarxa Tourist Info de la Generalitat.

Aquest conveni de col·laboració no té contingut econòmic, per la qual cosa els costos i pressupostos, que es puguen derivar de les actuacions específiques establides en el conveni, s’assumiran per cada organisme en l’àmbit de les seues competències respectives.

Cal ressaltar que el programa Tourist Info té com a finalitat oferir un ampli servei d’informació de l’oferta turística d’Argelita, a més del conjunt de productes turístics de la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament d’Argelita es compromet a sostindre econòmicament i materialment l’oficina Tourist Info de la localitat i afrontar la totalitat de les despeses corrents i del personal necessari per al funcionament, així com a aportar el personal informador turístic per a la prestació del servei d’informació al turista.

També es compromet a mantindre la imatge de l’oficina de turisme d’acord amb la resta de la Xarxa Tourist Info, així com a participar en els objectius de qualitat de la Xarxa Tourist Info i en els seus sistemes d’arreplega i intercanvi d’informació estadística, estudis o avaluació del servei, entre altres.

Per la seua banda, Turisme Comunitat Valenciana posarà a disposició de l’oficina Tourist Info d’Argelita les seues bases de dades turístiques de caràcter públic; així mateix coordinarà la seua relació amb les altres oficines de la Xarxa Tourist Info de la Generalitat i oferirà assessorament per a la implantació de sistemes de qualitat, així com per a l’ús apropiat d’eines de gestió i procediments, entre altres.