El Màster en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües de l’UJI (CIEL) ha iniciat els actes de defensa dels treballs de final de màster (TFM) del curs 2019-2020, a través de sessions telemàtiques, d’acord amb l’especificitat de funcionament de la docència del segon semestre.

El primer TFM, defensat el 23 de juny, va ser el titulat «Pride and prejudice. Estudio comparativo de elementos del texto narrativo y las versiones cinematográficas de la obra de Jane Austen», presentat per l’estudiant Lang Ping Huang, sota la tutoria del professor Lluís Meseguer, i avaluat pel tribunal format per les professores María Luisa Burguera, Elena Ortells i Marina López. El treball de Lang Ping Huang ha estudiat el procés de transformació d’una obra narrativa fonamental als formats audiovisuals contemporanis, atenent el diàleg entre les cultures orientals i occidentals en el marc de la multiculturalitat.

Amb aquesta primera defensa, s’inicia el procés d’avaluació dels 41 TFM que té matriculats el Màster CIEL, amb orientació investigadora o pedagògica, i a partir dels continguts dels tres itineraris que ofereix: ensenyament de llengües i plurilingüisme, comunicació intercultural i literatura.