És de fàcil navegació i està a la disposició de ciutadania, institucions i professionals de l’art

L’Institut Valencià de Restauració, Conservació i Investigació ha activat una pàgina web amb informació sobre el treball que es realitza en matèria de conservació i restauració de béns artístics i patrimoni cultural (consultar acuí).

És un instrument que es posa al servei dels ciutadans, institucions i professionals de la conservació, restauració i de la investigació perquè puguen aprofundir en el coneixement del nostre patrimoni cultural.

La distribució de continguts de fàcil accés als textos i imatges permet una navegació senzilla i una visualització clara en els nous dispositius de consulta: tauletes tàctils i telèfons intel·ligents.

La pàgina web està dividida en tants apartats com departaments hi ha a l’IVCR+i: conservació i restauració d’art rupestre i pintura mural; conservació i restauració de pintura de cavallet i escultura policromada; conservació i restauració de tèxtils; conservació i restauració d’obra gràfica i material d’arxiu; laboratori de materials; conservació i restauració d’art contemporani; expertització d’obres d’art; conservació i arqueologia, i emergències en patrimoni.

S’inclou la informació d’àmbit corporatiu sobre el reglament de l’ICVR+i i la composició del Consell Rector, i tota la documentació generada en les àrees de l’Institut.

També queda reflectida l’assistència a municipis, museus i béns eclesiàstics i arxius de la Comunitat Valenciana i la inspecció patrimonial. Així com l’exposició pública de tots aquells projectes d’investigació en què l’IVCR+I participa des de fa anys.

L’IVCR+i té com a missió la protecció, conservació, restauració, investigació i difusió dels béns mobles que integren el patrimoni cultural valencià, constituït pels béns mobles i immobles de valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic, tècnic o de qualsevol altra naturalesa cultural, que hi ha en el territori de la Comunitat Valenciana o que, trobant-se fora d’aquest, siguen especialment representatius de la història de la cultura valenciana.

Aquesta important tasca de preservació s’aborda des d’una perspectiva multidisciplinària que requereix l’àmplia experiència professional i formació d’un gran equip de professionals format per especialistes en restauració, Història de l’Art, Química i Física.