La Universitat Jaume I de Castelló celebra dimecres 11 de maig de 2022 les eleccions a Rectorat i Claustre.

En total, 15.953 persones estan convocades a les urnes: 624 de personal docent i investigador amb vinculació permanent; 1.092 de personal docent i investigador no doctor o sense vinculació permanent; 632 de personal d’administració i serveis i 13.605 d’estudiantat.

La votació, que per primera vegada es realitzarà de forma completament electrònica, tindrà lloc l’11 de maig de 9 a 18 hores. El nombre de claustrals que s’elegiran són 71 en el sector de PDI funcionari; 15 per la resta de PDI; 37 representants de l’estudiantat i 16 del personal d’administració i serveis.

L’UJI oferirà dades de la participació al llarg de la jornada, a les 12, 16 i 18 hores, i dels resultats una hora i mitja després del tancament de les urnes.