La Sala Escena albergarà fins al 28 de maig l’exposició Re-InventART de l’artista Gemma Pérez. L’exposició tracta de l’evolució natural de la seua expressió emocional a través de la pintura, des de l’inici fins hui. Podríem dir que el conjunt de l’obra es refereix a diferents etapes vitals de l’artista, des dels primers llenços, en els quals la necessitat era plasmar en les pintures una destacada energia i força a altres etapes molt més calmades

La pretensió de l’artista autodidacta és captivar a l’espectador a través de la forma i el color. La utilització de tota la paleta de colors em facilita traslladar el meu estat d’ànim a través del llenç. “En general, els meus quadres són abstractes, gens figuratius. M’encanta que cadascun puga veure una cosa diferent quan, a primera vista, res és recognoscible. Durant el procés creatiu, multitud d’imatges es posen sobre el llenç per a només quedar-se aquelles que el meu estat d’ànim dona per finalitzat. Pose l’accent principalment en el procés d’emprimació i rentada. En aquests moments, sent un gir cap a com expressar el que sent a través del llenç. La tècnica de l’acrílic se m’ajusta per la seua immediatesa, característica que combina molt bé amb la la meua personalitat impacient”, en pròpies paraules de l’artista.

Gemma Pérez Berná és llicenciada en Ciències del Treball per la Universitat de València i docent de formació professional. Actualment, dirigeix l’IES Jorge Joan de Sagunt. Es considera una pintora autodidacta, encara que ha rebut classes de dibuix i pintura.