L’Institut d’Investigació en Materials Avançats de la Universitat Jaume I (INAM) ha incrementat en quasi un 90% els fons d’investigació obtinguts en el bienni 2020-2021, amb un finançament total que ha ascendit a més de 5,8 milions d’euros, una xifra que reflecteix els bons resultats obtinguts per l’Institut durant aquest període i que es recullen en la memòria biennal recentment publicada per l’Institut

D’aquests fons, més d’1,6 milions d’euros corresponen a projectes europeus i més de 3,1 milions a finançament de la Generalitat Valenciana. A més, també s’ha obtingut finançament, al voltant de mig milió d’euros, a través de projectes d’infraestructura de la GVA i de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), destinats a incrementar el treball amb les empreses de la Comunitat Valenciana.Malgrat els efectes que la pandèmia va tenir en la producció científica i els seus resultats durant aqueix període, l’INAM s’ha adaptat a la situació i ha aconseguit un augment del 13,4% en el nombre d’articles d’investigació publicats, dels quals més del 30% tenen un alt factor d’impacte; situar tres dels seus membres en el prestigiós rànquing Highly Cited Researchers elaborat per Clarivate Analytics; un índex Nature de 6,4 o més de 12.000 citacions dels seus articles.Per a l’INAM, el bienni 2020-2021 ha sigut un període de gènesi d’idees, procediments i la consolidació d’un nou marc més ampli, amb impulsos per a l’aplicació pràctica i un creixement en termes de projectes i diversitat d’àrees d’investigació.Concretament, s’ha ampliat l’Institut i consolidat el creixement en l’àrea de biomaterials i biociències amb la incorporació a l’institut de tres nous grups d’investigació: Química  i Materials Supramoleculars Bioinspirats; Neurobiotecnologia, i Bioquímica Computacional. A més, s’ha creat un nou grup de Materials Catalítics Híbrids enfocat a la resolució de problemes energètics, especialment a través de l’emmagatzematge d’hidrogen.D’altra banda, des de l’INAM també s’ha prestat una especial atenció a la innovació tecnològica, a través de la promoció d’activitats destinades a transformar el coneixement en propietat intel·lectual, donant lloc a productes amb impacte internacional i rellevància en el mercat global de materials avançats. Així, s’han reforçat els vincles amb la indústria i s’ha impulsat el desenvolupament d’idees aplicades que s’han materialitzat en nombrosos projectes exploratoris conjunts, set patents i més d’una dotzena d’acords de confidencialitat.Quant a infraestructures, l’Institut ha posat en marxa en aquest període dos nous laboratoris oberts a la comunitat científica de l’UJI: el Laboratori de Reactors Fotoelectroquímics i el Laboratori de Recobriments Funcionals per a Aplicacions Tecnològiques. Aquests laboratoris s’han creat gràcies al programa IDIFEDER, una actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana.