L’Institut Valencià de Cultura ha convocat les audicions per a la selecció d’intèrprets musicals i un director o directora assistent per a la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV)

La JOGV, que depén de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana de l’IVC, ha convocat aquestes proves de selecció per tal de cobrir les places vacants en 2020 de les especialitats següents: clarinet, trompa, trompeta, trombó tenor, trombó baix, violí, viola, violoncel, contrabaix i piano. L’objecte de la convocatòria és audicionar joves instrumentistes de determinades especialitats instrumentals que formen l’orquestra, amb l’objectiu de participar en les trobades de la JOGV i en qualsevol activitat que aquesta organitze durant el període comprés entre abril del 2020 i abril del 2022. Els requisits de les persones aspirants són haver nascut o residir al territori valencià, ser major de 16 anys i menor de 26 anys i haver finalitzat els estudis corresponents al tercer cicle del grau mitjà dels Ensenyaments de Música. Les places vacants que s’han de cobrir són 3 de clarinet, 6 de trompa, 4 de trompeta, 3 de trombó tenor, 1 de trombó baix, 14 de violí, 7 de viola, 4 de violoncel, 5 de contrabaix i 2 de piano. La inscripció per a poder participar en aquestes audicions de selecció es realitzarà per via telemàtica a través de l’enllaç següent: consultar ací. El termini de presentació finalitza el 14 de febrer de 2020 a les 23.59 hores i les llistes definitives d’aspirants que han de realitzar les proves es faran públiques a partir del dia 13 de març del 2020. Les persones aspirants faran les audicions entre els dies 23 i 28 de març. Una vegada superades les proves i formalitzada la incorporació a la JOGV, els i les aspirants seleccionats passaran a ser membres titulars i podran participar en les trobades a les quals siguen convocats. El període de permanència com a membre titular serà de dos anys, que es podrà prorrogar mitjançant la nova concurrència i superació de les audicions de selecció convocades anualment, sempre que l’aspirant no supere el límit d’edat establit en les bases.
Els qui havent superat les audicions de selecció no puguen passar a ser membres titulars de la JOGV, perquè no hi ha places suficients o per raons que el tribunal determine oportunes, seran inclosos en l’acta en una relació de reserves.