La Universitat Jaume I ha enfortit la seua participació en l’acció clau 2 del programa Erasmus+, que promou la cooperació entre organitzacions i institucions europees, un dels tres pilars en què s’estructura el principal programa europeu de finançament de l’educació, la formació, la joventut i l’esport amb un pressupost global de 26.200 milions d’euros per al període 2021-2027

Així, l’UJI ha passat de dues propostes aprovades en 2019 a comptar amb 13 projectes que reben finançament per a facilitar les aliances entre organitzacions, institucions i entitats europees, entre aquestes les universitats.

Aquest augment de les iniciatives aprovades en un programa europeu altament competitiu coincideix amb el reforç de personal per a atendre la gestió dels projectes Erasmus i l’organització de jornades informatives per a donar a conèixer a la comunitat universitària l’acció clau 2 de l’Erasmus+, dues mesures impulsades pel Vicerectorat de Relacions Internacionals. Aquesta és una aposta que respon als objectius del Pla d’acció de govern de millorar el posicionament estratègic en l’àmbit internacional i augmentar projectes internacionals de cooperació institucional.

Els 13 projectes aprovats permetran desenvolupar projectes col·laboratius europeus en què participa personal de diferents instituts d’investigació, com ara el d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano o el de Noves Tecnologies de la Imatge, i departaments com el de Llenguatges i Sistemes Informàtics; Psicologia Bàsica; Història, Geografia i Art; Administracions d’Empreses i Màrqueting; i Economia. A més, està pendent de resolució la convocatòria en què l’UJI ha presentat altres dos projectes.

La vicerectora de Relacions Internacionals, Eva Camacho, ha subratllat que «l’increment de les propostes aprovades és una molt bona notícia i demostra la qualitat de les iniciatives presentades pel personal docent i investigador de l’UJI». A més, Camacho també ha destacat que «en l’última convocatòria la Universitat ha fet un salt qualitatiu en les sol·licituds de projectes cada vegada més ambiciosos i competitius, com són els emmarcats dins de les aliances per a la innovació i el desenvolupament de capacitats en l’àmbit de l’educació superior».

L’acció clau 2 del programa Erasmus+ recolza cinc àmbits de cooperació diferents: les associacions per a la cooperació, incloses associacions de cooperació i associacions a xicoteta escala; associacions d’excel·lència, inclosos els centres d’excel·lència professional i l’acció Erasmus Mundus; associacions per a la innovació, a saber, aliances i projectes amb visió de futur; projectes de desenvolupament de capacitats en els àmbits de l’educació superior, l’educació i la formació professionals, la joventut i l’esport i esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre.

S’espera que aquesta acció clau redunde en el desenvolupament, la transferència o l’aplicació de pràctiques innovadores en l’àmbit organitzatiu, local, regional, nacional o europeu. A nivell sistèmic, l’objectiu passa per impulsar la modernització i enfortir la resposta dels sistemes d’educació i formació, als principals reptes del món actual: sostenibilitat mediambiental, transformació digital, ocupació, estabilitat econòmica i creixement, juntament amb la necessitat de promoure les competències socials, cíviques i interculturals, el diàleg intercultural, els valors democràtics i drets fonamentals, la inclusió social, la salut mental i el benestar, la no discriminació i la ciutadania activa, el pensament crític i l’alfabetització mediàtica.