En un món cada vegada més marcat pel multilingüisme, les aules s’han convertit en un reflex d’aquesta realitat diversa. Les pràctiques dinàmiques del professorat i la naturalesa plurilingüe de l’estudiantat han donat pas al que es coneix com a «transllenguatge». En aquest context, l’atenció s’ha desviat cap a la necessitat d’explorar els beneficis de les interaccions plurilingües des d’una òptica més àmplia

En un món cada vegada més marcat pel multilingüisme, les aules s’han convertit en un reflex d’aquesta realitat diversa. Les pràctiques dinàmiques del professorat i la naturalesa plurilingüe de l’estudiantat han donat pas al que es coneix com a «transllenguatge». En aquest context, l’atenció s’ha desviat cap a la necessitat d’explorar els beneficis de les interaccions plurilingües des d’una òptica més àmplia.

El Grup de Recerca LAELA (Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa) de la Universitat Jaume I ha conclòs un estudi pioner sobre els beneficis dels programes educatius plurilingües (PEPLI i PEPM) a la Comunitat Valenciana en analitzar la competència lingüística de l’alumnat que rep ensenyament de matèries de contingut com ara ciències en anglès i d’altres com matemàtiques en valencià.

La investigació avalua l’efectivitat dels programes CLIL (Content and Language Integrated Learning) per a l’aprenentatge d’idiomes i continguts. Així, s’analitza la relació entre les hores dedicades al castellà, català i anglès en el currículum i el seu ús dins i fora de l’aula, comptant amb 392 participants de l’estudiantat de primària, el seu professorat i familiars. En total, es van revisar 1.176 redaccions escrites en els tres idiomes.

Els resultats revelen que el temps d’exposició als idiomes no sempre es correlaciona amb un millor aprenentatge, però la combinació d’exposició a l’aula i fora d’aquesta, especialment a través dels mitjans de comunicació, facilita l’aprenentatge d’idiomes. A més, es va trobar que els programes bilingües (castellà-català) beneficien l’aprenentatge de l’anglès.

Aquest treball està vinculat a la tesi doctoral realitzada per Irene Guzmán-Alcón sota la supervisió de les professores Pilar Safont i Laura Portolés, i ha comptat amb la col·laboració de les professores Christiane Dalton-Puffer (Universitat de Viena), Cristina Sanz (Georgetown University, Washington), i Otilia Martí i Richard Nightingale de l’UJI.

L’estudi analitza els programes CLIL en el context multilingüe de la Comunitat Valenciana per primera vegada, considerant la competència multilingüe dels aprenents en aquesta comunitat lingüística. A més, planteja recomanacions clau per als responsables de la política educativa en el territori.

Entre aquestes recomanacions, destaca la importància de fomentar el domini de l’anglès sense descuidar els altres idiomes del currículum, ja que la competència plurilingüe és un avantatge per a l’aprenentatge d’aquest idioma estranger. Per això, se suggereix promoure una integració equilibrada dels idiomes en el currículum i difondre els beneficis de l’educació plurilingüe entre el professorat i les famílies.