Les bases que regiran la licitació inclouen la possibilitat de muntar tres “xiringuitos” a la platja de la zona sud

Benicàssim prepara ja la seua temporada mitjana i alta amb l’aprovació de les bases que han de regir la regulació de les condicions per a l’explotació dels serveis de temporada de platja en el terme municipal.
Amb la finalitat de licitar aquests espais, la Junta de Govern Local celebrada aquest matí ha aprovat les bases per les quals es regirà la seua autorització, les quals podran ser consultades íntegrament en la web municipal (www.ayto.benicassim.es) i en la plataforma de contractació, així com en extracte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV). El termini de presentació serà de 15 dies naturals i començarà a partir de l’endemà a la seua publicació en el DOGV.
L’autorització dels serveis es concedirà per dues temporades estivals (2021-2022) i prorrogable a les temporades 2023-2024 i els llocs de serveis turístics que s’ofereixen sumen un total de 40. Quant a les novetats, hi ha la possibilitat que la platja de la zona sud tinga tres quioscos-bars, coneguts com a “xiringuitos” ja que les bases contemplen tres d’aquests espais a la platja Heliòpolis (en l’avinguda Ferrandis Salvador enfront del nº194, enfront del carrer Bassot i enfront del carrer Senillar. “Ampliar l’autorització de ‘xiringuitos’ a la zona sud té l’objectiu marcat per l’equip de govern de descentralitzar l’oferta turística”, ha explicat l’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, qui ha recordat a més que “des de l’ajuntament es continua treballant perquè la zona sud del municipi compte amb tots els serveis necessaris per als veïns entre els quals es troben el centre de salut l’obertura de la qual durant tot l’any ja s’ha reclamat en diverses ocasions a la Generalitat Valenciana”.
D’altra banda, per a les pròximes temporades se suma un nou lloc d’ombrel·les i hamaques i un lloc de massatges a la platja Els Terrers, “a més, en la part posterior de cada localització dels llocs d’ombrel·les i hamaques hi haurà un lloc de massatges, perquè així estiga tot més unificat”, ha continuat explicat l’edil de Platges, Elena Llobell.
En resum, els diferents tipus de llocs de serveis de temporada que s’oferiran són:

 • 7 llocs de quiosc-bar situats a la platja d’Almadrava (1), en Torre Sant Vicent (2) la platja Els Terrers (1) i platja Heliòpolis (3).
  Cada quiosc-bar inclou els següents màxims: 20 m² de superfície tancada, 50 m² de superfície de terrassa estructural, 70 m² de superfície per a cadires i taules i 30 m² per a la instal·lació amb caràcter obligatori d’almenys 2 lavabos públics separats per sexes.
 • 2 llocs de quiosc de gelats, de 10 m² de superfície tancada, a la platja Almadrava i a la platja Torre Sant Vicent.
 • 2 llocs de quiosc de premsa, de 10 m² de superfície tancada, un d’ells a la platja de Voramar i l’altre a la platja de l’Almadrava.
 • 3 llocs de lloguer d’embarcacions (windsurfing, piragües, paddle-surf), amb un espai de 100 m² màxim. Un estarà situat a la platja del Voramar i dos a la platja Heliòpolis.
 • 1 lloc de base nàutica, situat a la platja Heliòpolis i amb una superfície màxima de 110 metres quadrats. En aquest punt s’inclou com a novetat l’opció de *flyboard (sustentació hidropulsada acoblada a una moto aquàtica) i huit motos aquàtiques.
 • 3 llocs d’ombrel·les i hamaques amb possibilitat de disposar de 8 patins. Espais que estaran situats a la platja de Voramar, Torre Sant Vicent i Els Terrers.
 • 10 llocs d’ombrel·les i hamaques sense patins. Espais que estaran situats: tres a la platja d’Almadrava, un en Torre Sant Vicent, un en Els Terrers i cinc llocs a Heliòpolis (un d’ells nou).
 • 13 llocs de massatges: un a la platja del Voramar, tres en l’Almadrava, dues en Torre Sant Vicent, dues en Els Terrers i cinc llocs a Heliòpolis.
  Quant al període autoritzat de cada activitat, per als quioscos de premsa, de gelats i els “xiringuitos”, serà des de la formalització de l’autorització al 31 d’octubre. Els llocs d’ombrel·les i hamaques, de windsurfing, paddle-surf i piragües i base nàutica, tindran autorització del 15 de maig al 31 d’octubre i, finalment, els posats massatges estaran autoritzats a partir de l’1 de juny al 15 de setembre.
  L’adjudicació dels referits serveis per a les quatre temporades indicades (2+2) està condicionada a la prèvia autorització per part del Servei Provincial de Costas a Castelló, dependent actualment del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, aquestes autoritzacions es troben en tramitació, havent-se procedit a la seua sol·licitud després de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada el 25 de gener de 2021.