Si el president del Govern, senyor Sánchez, dosificara millor les seues inmoderades i persistents compareixences públiques per a dedicar-nos alguna platiqueta de “curita cañón”, si sabera el que significa la salut mental, no diria que el govern ha aprovat una partida de cent milions d’euros per a la salut mental. Cent milions d’euros per a 45 milions de persones espentolades per la crisi immobiliari, el robatori organitzat dels bancs, la ceptomania dels polítics, el latrocini de les elèctriques i el virus de la covid-19, donen per a…per a que donen?Per a comprar-li un llibre d’autoajuda a cada familia o particular.Gràcies, jefe.