Es tracta del lloguer dels 37 espais privats d’arts escèniques i sales de música del territori valencià i d’ajudes a les 50 sales de cinema

La Conselleria de Educació, Cultura i Esport ha definit els criteris per a acompanyar econòmicament les 87 sales de teatre, música i cinema privades pels efectes provocats per la COVID-19. Aquesta és una de les mesures del paquet ‘reaCtivem’, que ja s’ha començat a treballar amb els sectors.

Pel que fa al lloguer de sales teatrals i musicals, des de Cultura es programarà entre setembre i desembre de 2020 directament en aquests espais. Es tracta que tinguen suficient temps per a decidir en cada cas quines són les tres setmanes més idònies perquè l’Institut Valencià de Cultura els llogue la sala i els contracte companyies valencianes i grups de música valencians per a realitzar les programacions en cada cas.

Segons la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, “amb aquesta mesura assegurem, d’una banda, a les sales privades uns ingressos per lloguer; i d’altra banda, uns ingressos a les companyies d’arts escèniques i grups de música, els quals també contracta per a exhibir obres i fer concerts en les programacions de les sales.

A més, són els espais privats els que configuren les programacions amb el catàleg de companyies de teatre i grups de música valencians per a dissenyar cadascuna la seua pròpia programació.

En el cas de sales de cinema, en un primer moment es va pensar en la possibilitat de dissenyar sessions matinals per a escolars. No obstant això, per si els diferents contextos escolars en uns pocs mesos no ho permeten, Cultura de la Generalitat ha redissenyat la potenciació d’una injecció econòmica mitjançant unes noves ajudes a sales de cinema.

Segons Tamarit, “la inversió total en contractació de sales i de contingut cultural, així com les ajudes a sales d’exhibició, sumen 1,55 milions d’euros de ‘reaCtivem’, el paquet de mesures que hem dissenyat en Cultura de la Generalitat per a fer front als efectes de la COVID-19 en els sectors culturals i creatius valencians”.

Aquesta mesura suposa un impacte directe en 17 sales privades, 51 companyies i la possibilitat de programar 204 funcions.

Segons Raquel Tamarit, “estem coordinats amb el sector i, encara que mai és suficient, suposarà un incentiu clar i concret per als espais escènics, les companyies i els intèrprets. Mitjançant l’IVC signarem contractes de lloguer amb les sales i també d’exhibició amb totes aquelles companyies que presenten en cadascun dels espais”.

La totalitat de les 17 sales privades del territori valencià per a formalitzar la contractació, si volen acollir-se a la mesura, són: Teatre Talia, Teatro Olympia, Teatro Flumen, Teatre Micalet, Sala l’Horta, Sala Russafa, Carme Teatre, Espacio Inestable, El Teatret, La Estrella (dues sales), Teatro Círculo, Sala Ultramar, Teatro Off, La Màquina, Teatre del Raval de Gandia i Sala La Carreta d’Elx.

Respecte a la programació, s’ha determinat que cada sala faça una proposta que continga un calendari amb les dates de representació durant tres setmanes entre setembre i desembre, el nom de les companyies proposades, els espectacles que es volen exhibir amb una breu referència i la fitxa artística de cada espectacle. El màxim de funcions contractades per sala serà de dotze, quatre per setmana.

Pel que fa al contingut de la configuració de la programació, l’IVC indicarà que tindran preferència els espectacles valencians suspesos amb anterioritat a causa dels efectes de la pandèmia i caldrà que hi haja un equilibri entre les diverses disciplines artístiques i la procedència territorial de les companyies.

L’IVC estudiarà cadascuna les propostes i farà una anàlisi global del pla d’exhibició per a poder garantir la qualitat, la diversitat artística i l’equilibri territorial.

En aquest cas, s’ha dissenyat un calendari de treball per a programar entre octubre i desembre per a llogar un màxim de 20 sales dedicades a la música en directe per a l’organització de 40 concerts, 2 concerts per sala.

La dinàmica de contractació és la mateixa que l’esmentada en la d’arts escèniques, així com el disseny del cartell de concerts, en què només s’admetran concerts de grups de la Comunitat Valenciana i s’estudiarà cadascuna de les propostes a partir de l’anàlisi global del pla d’exhibició per a poder garantir la qualitat, la diversitat i l’equilibri en l’oferta.

Mitjançant l’Institut Valencià de Cultura enguany es convocarà una línia d’ajudes específica destinada a donar suport a les sales valencianes d’exhibició cinematogràfica que s’han vist obligades a tancar durant l’estat d’alarma.

El nostre territori disposa d’una important xarxa d’empreses valencianes que gestionen 50 cinemes, amb un total de 200 pantalles.

Les empreses que es presenten a les ajudes rebran una dotació econòmica per cada pantalla que gestionen.

A més, aquestes ajudes també fomentaran un augment en la presència de pel·lícules valencianes en les sales comercials.