S’atorgaran 19 premis que inclouen 18 categories professionals i el Premi d’Honor

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a través de l’Institut Valencià de Cultura, convoca els Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2022 amb l’objecte de reconéixer i donar visibilitat a les i els professionals escènics valencians, així com incentivar i promocionar la producció escènica a la Comunitat Valenciana.

S’atorgaran 19 premis que comprenen les 18 categories professionals i el Premi d’Honor a la millor contribució a les arts escèniques valencianes al llarg de la seua trajectòria professional. El veredicte es donarà a conéixer en l’acte de lliurament d’aquests Premis de les Arts Escèniques Valencianes, el 28 de novembre de 2022, al Teatre Principal d’Alacant.

El període d’inscripció serà del 20 de juny al 17 de juliol de 2022 i la inscripció es realitzarà a través de la pàgina web ivc.gva.es. Només es podran inscriure espectacles professionals de producció valenciana, així com els artistes vinculats a aquests espectacles, que han de ser nascuts, o residents, a la Comunitat Valenciana, o bé que hagen participat en un mínim de dos espectacles de producció valenciana des de gener de 2019. A més, serà imprescindible l’enviament de la gravació audiovisual completa de l’espectacle.

Els espectacles s’han d’haver estrenat en qualsevol de les sales, els carrers o els espais de la Comunitat Valenciana entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de juny de 2022, excepte en les categories de millor espectacle de circ i millor espectacle d’arts de carrer, en les quals s’amplia el període de temps d’estrena de l’1 de maig de 2020 al 30 de juny de 2022, per a atendre així l’especificitat respecte dels temps de producció d’espectacles propis d’aquestes dues especialitats.

No es podrà inscriure novament un espectacle o un professional que ja haja estat en una convocatòria anterior dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes, ni tampoc els espectacles de producció pròpia de les institucions públiques en les categories de millor espectacle de teatre, dansa, espectacle per a xiquetes i xiquets, arts de carrer o circ. No obstant això, les i els artistes implicats en aquestes produccions sí que podran participar en la resta de categories professionals.

Per a l’elecció dels guanyadors es configuraran dos jurats específics. Un primer jurat que decidirà els nominats, format per un nombre d’entre set i nou personalitats rellevants del món cultural valencià, consensuades entre les associacions professionals de les arts escèniques, els membres de la Mesa de la Cultura Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura.

El segon jurat, encarregat de decidir els premiats entre els candidats proposats pel primer, estarà configurat per un nombre d’entre set i nou personalitats rellevants del món cultural valencià, designades per l’Institut Valencià de Cultura, atesa la seua objectivitat, imparcialitat, capacitat de crítica i coneixement del sector, igualtat de gènere i vertebració territorial.

El Premi d’Honor el triarà directament la institució convocant.