S’impulsen la investigació, la transferència del coneixement, la divulgació científica i la formació en matèria de gastronomia

El Consell ha autoritzat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i la Universitat d’Alacant per a potenciar, durant 2021, el producte gastronòmic i la creativitat i l’anàlisi científica d’aquest producte.

Mitjançant aquest conveni, s’impulsarà el producte gastronòmic a través d’accions d’investigació, transferència del coneixement, divulgació científica, formació i recopilació de dades i continguts en matèria de gastronomia i producte turístic gastronòmic de la Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana col·laborarà econòmicament amb 50.000 euros per a dur a terme diverses actuacions, com ara accions formatives en matèria d’història, globalització, turisme i alta cuina al voltant de l’arròs; la realització d’un curs d’expert universitari, i activitats complementàries. A més, el conveni també preveu accions formatives en matèria de tecnologia culinària.

Així mateix, es duran a terme accions d’investigació i creació d’instruments per a la recuperació i la valoració del patrimoni culinari i gastronòmic tradicional, com és la continuació del projecte del ‘Corpus culinari valencià’.

També es desenvoluparan treballs d’investigació per a la implementació territorial del Mapa de la cadena de valor del turisme gastronòmic de la Comunitat Valenciana.

Cal assenyalar que el Centre de Gastronomia del Mediterrani UA (GASTERRA) és una estructura organitzativa constituïda per la Universitat d’Alacant per a impulsar i desenvolupar la investigació, la transferència de coneixement i la formació en el sector de la gastronomia.

Turisme Comunitat valenciana, en compliment del que estableix el Llibre blanc per a una nova estratègia turística de la Comunitat Valenciana, promourà el desenvolupament de projectes d’investigació en el sector turístic en coordinació amb les universitats públiques valencianes, i amb aquesta finalitat es promou la subscripció d’aquest conveni.