Els Premis Marcadors tornen a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE) en el marc de la seua cinquena edició. Un total d’11 guardons han reconegut la tasca docent del professorat que més ha motivat i format a l’estudiantat de primer i segon de batxillerat en matèries científic-tècniques

De fet, les distincions al professorat escollit per l’alumnat que cursa primer i segon dels graus de l’Escola tenen per objectiu visibilitzar la seua tasca a l’hora de fomentar vocacions científiques, experimentals i tecnològiques, una feina que recau sobre el professorat d’aquesta branca dels centres educatius en els últims anys de formació.

En l’acte, la directora de l’ESTCE, Ana Piquer, ha explicat que els docents són «els ambaixadors de la ciència i la tecnologia en els instituts» dels alumnes que finalitzen l’etapa universitària i s’incorporen a sectors com ara el de l’energia, la indústria, el big data o els videojocs en llocs de treball de direcció empresarial o de l’administració pública.

Al seu torn, la professora de matemàtiques de l’IES Francesc Ribalta de Castelló de la Plana Amparo Monedero, qui ha parlat en nom de tot el professorat guardonat, ha manifestat la seua implicació perquè eixa matèria «deixe de semblar un monopoli de les ments privilegiades».

A més, l’IES Professor Broch i Llop de Vila-real ha rebut la distinció per aconseguir la mitjana més alta en les qualificacions de les assignatures de ciència i tecnologia en les proves d’accés a la universitat. La seua directora, Lucía Adsuara, ha posat en valor els bons resultats fruit de la «disciplina acadèmica» de l’institut. Sobre açò, Adsuara ha recordat que «cal apostar per les carreres de ciències perquè fomenten valors com el pensament crític, la curiositat intel·lectual, la creativitat i la disciplina que impulsen el desenvolupament de la societat». A més, ha reivindicat que per aconseguir aquests objectius «cal apostar perquè els centres de cecundària puguen impartir aquests coneixements amb els materials necessaris i de qualitat, que ens permeten oferir assignatures que siguen pràctiques, ja que actualment els nostres laboratoris estan utilitzant-se majoritàriament com a aules normals, no com un espai que resulte atractiu per a l’alumnat, on manipula i posa de relleu l’essència del coneixement científic».

Pel que fa als guardons atorgats al professorat, ha estat reconeguda la dedicació de dues professores de Vila-real: Dolores Escrig, professora de matemàtiques de l’IES Professor Broch i Llop, i la docent de química de l’IES Francesc Tárrega Fernanda Pérez, qui no es considera només una «transmissora de coneixement», sinó sobretot una còmplice de l’estudiantat que ha patit un confinament i una pandèmia de la qual «no podia quedar ningú enrere».

L’alumnat de l’UJI també ha coincidit en la selecció d’un altre especialista en química, el professor Nacho Alguacil, de l’IES Alfonso XIII de Cabanes. Al mateix institut d’aquest municipi de Castelló s’ha destacat la feina acadèmica en l’assignatura de dibuix tècnic de Laia Campos.

Per la seua part, la docent de biologia de l’IES Castell i Doménech de Castelló de la Plana,  Judith Sancho, ha esmentat la seua relació amb la biomedicina com un descobriment de la «ciència del futur aplicada a les persones». En aquest sentit, la premiada creu que el coneixement no és útil si no serveix per a fer societats millors. També en l’àrea de la biologia, s’ha guardonat la professora de l’IES La Plana de Castelló, Rosario Miñana.

Quant a la disciplina de tecnologia de la informació i la comunicació, ha rebut el guardó Alicia del Campo, de l’IES Politècnic de Castelló de la Plana. Finalment, l’alumnat de primer i segon de l’ESTCE ha reconegut la tasca de motivació i formació de les seues vocacions acadèmiques al professorat de l’assignatura de física de l’IES Gilabert de Centelles de Nules, Raúl Llosa, i l’IES Miquel Peris i Segarra de la capital de La Plana, Pilar Arrudi.