El Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana ha reprès en febrer la campanya de recollida de sang a la Universitat Jaume I de Castelló

Durant el primer semestre del curs 2020-2021 el Centre de Transfusions de Castelló ha comptabilitzat prop de 400 donacions dels membres de la comunitat universitària realitzades entre els mesos d’octubre i desembre de 2020 en cinc centres del campus del Riu Sec.

Per espais, l’Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals ha sumat 105 donacions, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 84 donacions, la Facultat de Ciències Humanes i Socials 90 donacions, la Facultat de Ciències de la Salut 75 i a Rectorat hi ha hagut 28 donacions. La recollida del segon semestre s’ha iniciat a febrer a Rectorat amb 20 donacions i en el primer dia d’aquesta setmana a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, on s’han recollit 45 donacions.

Com és habitual després de la donació de sang, totes les persones que hi han col·laborat reben una analítica amb el seu grup sanguini i els resultats de les proves de VIH i hepatitis B. En les pròximes setmanes s’informarà la comunitat universitària de les dates de donació de la resta de centres.