Després d’uns mesos amb menor activitat a causa de la pandèmia, que va obligar a suspendre temporalment les pràctiques universitàries, la Fundació Universitat Jaume I-Empresa encara amb força aquest 2021 impulsant el programa de Pràctiques Extracurriculars de l’UJI i el Programa Experience de Beques per a Titulats

El Programa de Pràctiques Externes Extracurriculars de l’UJI constitueix una activitat de naturalesa formativa, realitzada per l’estudiantat, supervisada per un professional de l’entitat on es duen a terme i per un tutor acadèmic de la Universitat Jaume I.

Té com a principal objectiu permetre a l’estudiantat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, a més d’afavorir l’adquisició de competències que el preparen per a l’exercici d’activitats professionals, li faciliten l’ocupabilitat i la capacitat d’emprenedoria.

Cada any noves empreses i entitats subscriuen acords de pràctiques per a acollir estudiants durant un període. En l’actualitat, romanen vigents més de 2.460 convenis de cooperació educativa amb empreses que acullen estudiants en pràctiques. En 2020 la FUE-UJI va gestionar més de 500 annexos d’estades en pràctiques.

D’altra banda, el Programa Experience de Beques de Formació Pràctica en Empreses per a Titulats Universitaris està dirigit a persones recentment titulats i titulades de la Universitat Jaume I en situació de desocupació o en millora d’ocupació.

L’objectiu és que titulats sense experiència l’adquirisquen en una empresa o entitat, aplicant els coneixements adquirits en la carrera i completant la seua formació acadèmica amb formació. Els participants mai substitueixen un lloc de treball, és una beca formativa i de caràcter voluntari. Conté un programa formatiu paral·lel a través del qual es pretén que el titulat o titulada adquirisca tant competències professionals com habilitats personals necessàries per a desenvolupar la seua carrera en contextos altament competitius. La FUE-UJI manté més de 400 convenis de cooperació vigents. En 2020 va gestionar més de 280 annexos de beques.