L’Associació d’Ensenyants Universitaris de la Informàtica (AENUI) ha concedit el Premi a la Qualitat i Innovació Docent AENUI 2021 a la professora de la Universitat Jaume I Merche Marqués Andrés

El premi AENUI, instaurat en 2011, té per objecte reconéixer la tasca realitzada en favor de la qualitat i innovació docent en l’àrea de la docència universitària de la informàtica. El premi es lliurarà en el marc de les pròximes Jornades d’Ensenyament Universitari de la Informàtica (JENUI) que se celebraran a València el juliol vinent.

Mercedes Marqués Andrés va obtindre el seu títol de llicenciada en Informàtica en la Universitat Politècnica de València en 1990 i és doctora en Informàtica per la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). És professora titular d’universitat en el Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors de l’UJI, en la qual imparteix classes des de 1993, principalment en matèries de bases de dades. També és professora del Màster en Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, on a més coordina l’especialitat de Ciències Experimentals i Tecnologia. Ha dirigit diversos projectes d’innovació educativa i liderat dos seminaris permanents d’innovació (un sobre eficàcia docent en Informàtica, dedicat a la pràctica reflexiva de la docència, i un altre sobre flipped classroom, actualment en marxa). Imparteix cursos de formació permanent per a professorat universitari, i també d’ensenyament primari i secundari. Va obtindre el Premi a l’Excel·lència Docent Universitària del Consell Social de l’UJI en 2012 (IV edició). És membre d‘AENUI.

L’Associació d’Ensenyants Universitaris de la Informàtica treballa pel reconeixement de la tasca docent dins de la Universitat, així com per la millora de la qualitat d’aquesta. D’entre els objectius de l’Associació i les activitats que duu a terme destaca el reconeixement de la labor docent del professorat, afavorir la col·laboració entre docents de diferents universitats, i facilitar les eines necessàries per al desenvolupament de la docència mitjançant la compartició de recursos i experiències.