La Universitat Jaume I de Castelló ha investit com a doctors honoris causa els juristes Stefano Zunarelli i Ignacio Arroyo en un acte en el qual també s’ha celebrat l’obertura del curs 2021-2022 de l’Escola de Doctorat

En l’acte, s’ha fet balanç del curs 2020-2021 de l’Escola de Doctorat, en la qual es van matricular un total de 942 estudiants en 22 programes, amb un increment del 35% de la primera matrícula. A més, s’han lliurat un total de 28 premis extraordinaris de doctorat corresponents als cursos 2018-2019 i 2019-2020 en les branques de Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura, Arts i Humanitats, Ciències i Ciències de la Salut.

A continuació, la catedràtica de Dret Mercantil de l’UJI, María Victoria Petit, ha sigut l’encarregada de pronunciar la laudatio en la qual ha fet un repàs de les extenses trajectòries docents, investigadores i professionals dels dos maritimistes, especialistes en Dret mercantil i del transport.

Així, ha destacat el seu indiscutible prestigi i la seua inabastable obra científica, referent obligat d’estudi en aquests àmbits de coneixement, així com la seua important activitat de transferència de coneixement. «Arroyo i Zunarelli són autors clau en l’evolució i desenvolupament del Dret marítim i del transport, són professors exemplars. La seua intel·ligència sublime, imaginació i amor per l’estudi, ensenyament i exercici pràctic del Dret han fet que siguen en tots els sentits mestres savis, cultes, elegants i brillants, un exemple a seguir», ha afirmat.

En la lectio, Stefano Zunarelli ha manifestat que «és tot un honor per al professor Arroyo i per a mi aquest nomenament amb el que també es reconeix el paper que l’estudi del Dret del Transport ha tingut en el desenvolupament i modernització de les ciències jurídiques». Zunarelli ha afirmat, recordant al fundador de l’escola napolitana de dret de la navegació, Antonio Scialoia; que el dret de la navegació pot qualificar-se com el pioner de l’àmbit jurídic. «No ha deixat de ser el pioner del dret, estimulant els legisladors nacionals, europeus i a les organitzacions internacionals competents per a l’elaboració del dret uniforme per tal d’abordar aspectes de la realitat económica i institucionals diferents als tradicionalment considerats» ha assenyalat. Per últim, ha assenyalat «la importància de la contribució que els acadèmics del dret del transport junt a estudiosos d’altres branques del dret, l’economia, l’enginyeria i les ciències humanes, podem fer en el necessari enfocament interdisciplinari, en la solució de temes essencials per a un desenvolupament saludable de la nostra societat».

Per la seua part, Ignacio Arroyo ha agraït aquesta oportunitat d’aprendre perquè «qui dicta una lliçó és el primer que aprèn». Així, ha dedicat la seua intervenció a la vocació universitària, en la qual ha fet un repàs a perquè ha dedicat la seua vida a la docència i la investigació i a l’aplicació pràctica del dret marítim.

Pel que fa a l’exercici de l’advocacia, ha assenyalat que la tasca universitària i la vessant professional no han de ser excloents i, per tant, la universitat no ha de penalitzar eixa compatibilitat sinó fomentar-la perquè és fructífera i edificant. D’altra banda, ha explicat que la vocació és un sentiment presidit per dos elements essencials: el talent i la curiositat. «La relació amb l’estudi mai defrauda perquè l’esforç sempre té recompensa. Eixa íntima satisfacció que proporciona descobrir una cosa nova és impagable i genuïnament humana, però tot progrés passa per la transmissió de coneixement i la professió docent permet fer alguns miracles», ha apuntat. En aquest sentit, ha assenyalat sobre la tasca docent que «qui ensenya és qui aprèn primer però, a més, la satisfacció es multiplica quan es transmet coneixement, és una transacció que sempre té un balanç positiu. És el miracle de la docència, quan més estés estiga el coneixement major és el progrés econòmic i social». Així mateix, ha afegit que la vocació universitària té una tercera característica bàsica: la capacitat de comunicació. «El bon docent ha de saber comunicar el seu coneixement, ha de fer fàcil i accessible allò complex», ha afirmat. Per a concloure, ha comentat que la seua vocació pel dret marítim ve donada pel caràcter internacional i universal d’aquest dret, a més de l’interés en contribuir a un dret que estava pràcticament orfe de tractament i que necessitava una actualització legislativa.

Finalment, la rectora de l’UJI, Eva Alcón, ha assenyalat que «aquests dos acadèmics de renom internacional representen el millor exemple per als nous doctors i doctores i per a tota la comunitat universitària» i ha destacat tres singularitats de Zunarelli i Arroyo fonamentals per a tot investigador i investigadora: la seua capacitat de treballar en equip, la seua tasca de transferència del coneixement al sistema productiu i a la societat, i la seua generositat cap al seu alumnat, els seus equips de treball i cap a la societat.

D’altra banda, la primera autoritat acadèmica ha incidit en la seua intervenció en la falta d’inversió en R+D+I a Espanya. En aquest sentit, ha afirmat que és fonamental afavorir la col·laboració públic-privada, realitzar reformes en les administracions i governs per a promoure la transferència de les universitats al sector productiu i la societat, així com establir les bases d’un finançament estable i suficient de les universitats i garantir la seua autonomia per atraure i retenir el talent investigador. «Les ciències són l’únic pilar en el qual podem recolzar-nos amb seguretat per a aconseguir un futur millor. Per això és essencial que dotem els centres i institucions que es dediquen a fer ciència, dels recursos necessaris per al seu desenvolupament», ha apuntat la rectora.