El centre biomèdic de Castelló fa els primers passos per a poder entrar en l’elit de la investigació sanitària espanyola, que compta amb 34 instituts acreditats

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha acordat amb la Universitat Jaume I i la Diputació de Castelló crear un grup de treball per a establir les bases que permeta en un futur acreditar a la Fundació d’Investigació de l’Hospital Provincial de Castelló com a Institut d’Investigació Sanitària (IIS).

Superar amb èxit l’exigent procés de certificació que correspon a l’Institut d’Investigació Carlos III, dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, comporta entrar en l’elit de la investigació biomèdica espanyola, integrada actualment per un total de 34 instituts acreditats, tres d’ells en la Comunitat Valenciana.

La creació del grup de treball s’ha acordat en la reunió mantinguda entre el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez; la rectora de l’UJI, Eva Alcón, i el president de la Diputació de Castelló, José Martí, totes dues institucions amb representació en el Patronat de la Fundació.

Sobre la taula s’han exposat les fortaleses de la Fundació d’Investigació de l’Hospital Provincial de Castelló que recolzen la constitució de l’equip de professionals experimentats que s’encarregarà de preparar tota la documentació necessària per a certificar que el centre compleix amb els requisits per a ser acreditat per l’Institut de Salut Carlos III com a Institut d’Investigació Sanitària.

Ara per ara, la Comunitat Valenciana compta amb tres Instituts d’Investigació Sanitària (IIS La Fe, INCLIVA i Isabial), nucleats entorn de tres hospitals de referència, l’Hospital Univesitari i Politècnic La Fe, l’Hospital Clínic de València i el Doctor Balmis i amb presència també del món acadèmic.

Del laboratori al llit del pacient
Amb la incorporació d’un quart Institut d’Investigació Sanitària, la Comunitat Valenciana se situaria en l’elit de l’excel·lència investigadora a Espanya, només per darrere de Madrid (8 IIS), i Catalunya (7).

L’acreditació requereix la superació d’un complex procés per a certificar que els espais, processos i resultats de la Fundació la fan mereixedora del reconeixement com a IIS que desenvolupa una investigació mèdica aplicada i que reverteix en la societat de manera ràpida i directa, és a dir, que els avanços investigadors van del laboratori al llit del pacient.

En aquest sentit, la Fundació de l’Hospital Provincial de Castelló, creada en 2004, impulsa i fomenta l’activitat investigadora del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i promou la formació del personal sanitari per al coneixement de tècniques pioneres. Així mateix, inverteix en noves tecnologies i gestiona l’obtenció d’ajudes i subvencions públiques en investigació.

Amb un pressupost per a aquest any pròxim als 900.000 euros, les seues principals línies estratègiques d’investigació se centren en oncologia, oftalmologia i salut mental. La Fundació recolza diversos projectes d’investigació dels serveis d’Anestèsia, Medicina Interna, Oftalmologia, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Radiofísica Hospitalària, Salut Mental i Unitat del Dolor del Consorci.

Actualment, compta amb plataformes de suport a la investigació com la unitat d’assajos clínics, un biobanc i una plataforma de biomarcadors d’imatge. A més, està previst crear en els pròxims anys noves plataformes i serveis com genòmica i proteòmica, anàlisi molecutar, citometria i citogenètica.