L’objectiu és millorar la salut dels participants en reduir la soledat no desitjada i el sedentarisme i reforçar-ne l’autoestima

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública presenta ‘Recepta cultura, del centre de salut al museu’, una iniciativa que pretén millorar el benestar emocional i la qualitat de vida d’aquelles persones que pateixen soledat no desitjada o tenen problemes derivats de la inactivitat física. El projecte, en fase pilot, consistirà en la prescripció de visites guiades a museus des dels centres de salut.
En total, al llarg del primer semestre de 2020 es faran 12 visites gratuïtes a Bombas Gens Centre d’Art, el Museu de Ciències Naturals, el Museu d’Història de València, el Museu Faller de València, el Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González Martí i el Museu Valencià d’Etnologia.
La prescripció es farà a les consultes d’Atenció Primària dels centres de salut Miguel Servet, Azucena, Serreria I, República Argentina, Salvador Pau-CA Chile i Font de Sant Lluís.
Pel que respecta al desenvolupament de l’activitat, les visites tindran caràcter grupal, ja que un dels objectius del projecte és, precisament, afavorir les relacions socials entre persones que pateixen soledat no desitjada. Les visites estaran guiades per persones expertes en didàctica de cada un dels museus.

D’aquesta manera, les visites també pretenen estimular la curiositat i l’aprenentatge, tant com la interacció de les persones del grup. És per això que s’assegurarà la creació d’un ambient segur en el qual les persones que participen es puguen expressar sense sentir-se jutjades, per a fomentar la reconnexió amb l’entorn i la satisfacció per a compartir noves experiències i intercanviar perspectives.

Cada mes es faran dues visites a un dels museus, cada una de les quals servirà per a descobrir determinats aspectes o zones de l’entitat. L’activitat tindrà una duració de 50 minuts i les persones que hi participen podran accedir de manera gratuïta presentant la papereta corresponent del talonari que prèviament els hauran lliurat al seu centre de salut.

Implantar el projecte en tota la Comunitat Valenciana

De moment, ‘Recepta cultura’ és un projecte pilot que es durà a terme a la ciutat de València, però, atesos els resultats, es traslladarà per a la implantació en altres municipis. A partir d’un procediment d’avaluació exhaustiu, que implicarà tant les persones participants com les i els professionals dels centres de salut i els museus, serà possible expandir l’experiència a tota la Comunitat Valenciana e incorporar la cultura com a un element que pot millorar la salut i el benestar.