Els xiquets i xiquetes aprendran l’ofici de copiar llibres, les eines que usaven i la cal·ligrafia de l’època

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha activat en el seu web un nou taller sobre l’escriptura medieval que introdueix als xiquets en el món dels manuscrits, dels monestirs dedicats a copiar llibres a mà, els instruments usats i la cal·ligrafia empleada (consultar ací).

‘Scriptorium’ és un dossier didàctic que pretén convertir-se en una eina per a acostar al públic infantil el món del ‘scriptorium’, habitació on els monjos copiaven llibres en l’època medieval, de manera dinàmica, amena i interactiva.

L’objectiu és adquirir nous coneixements sobre l’escriptura a mà, acostar-se a monestirs i convents, on es van crear nombroses còpies manuscrites i còdexs, i descobrir el valuós patrimoni documental que actualment està custodiat i protegit a la Biblioteca Valenciana.

La programació del dossier didàctic ‘El món de l’escriptura: Scriptorium’ es divideix en 5 lliçons de duració variable. Cal tindre en compte que cada lliçó estarà composta per continguts teòrics i pràctics com activitats, exercicis, tutorials DIY, fitxes didàctiques i manualitats, que cadascú pot realitzar al seu ritme o servir de material de suport en centres docents.

En aquest taller s’aprendrà a identificar els oficis relacionats amb l’escriptura medieval (‘pergamentarius’, rubricador, corrector, ‘armarius’, copista, il·luminador i lligador de llibres), suports d’escriptura (papir, pergamí i paper), els pigments (safrà, plata en pols, carbó vegetal, etc.), l’alfabet gòtic, cal·ligrafia, lletres capitulars i la tècnica de la il·luminació (crear il·lustracions i decoracions amb lletres capitulares, contorns i miniatures).

Elaborat per La Cultura Crítica per a la Biblioteca Valenciana, és el primer d’un total de quatre dossiers dedicats al patrimoni bibliogràfic, que ens acostaran a la impremta, al món dels escribes i als tresors de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.