Consulte el meu compte al caixer automàtic i veig que han pagat el diferencial de l’increment de l’ IPC per a actualitzar les pensions.No està mal per a tractar-se com diu l’oposició d’un Govern Frankenstein. Potser el Govern alternatiu siga el del Home Llop