Ja sabeu que s’ha estrenat en el Congrés una pel·lícula que serà molt comentada. Es diu Tamayazo 2. El retorno.,En efecte, el problema no és si el diputat estremeny que clavà mal la claueta té una idea clara del que vol dir si o no, dins o fora, dalt o baix. El problema és que dos diputats d’UPN canviaren de vot a última hora i contra les directrius del seu partit.En el Parlament anglès és molt freqüent que els diputats, per motius polítics o morals, voten en contra del seu partit però quan algu fa això en un sistema de llistes tancades i bloquejades com el nostre, el motiu sol ser una gran recompensa procedent del gremi de la rajola, un càrrec generós com l’Oficina del Español o una colocació segura i ben retribuida per a la senyora (o cavaller) i per a les criaturas.Ja ho coneguem del Tamayazo 1 que li donà la presidència de Madrid D.F. a la fardatxa Esperanza Aguirre. Trobe que s’investigarà la xoriçada tant com el Tamayazo 1: no res.Els diners tracten d’obrir-se camí enfront de tot I per on els sembla bé. Ara Jeff Bezos vol que li desmonten el pont de ferro de Rotterdam conegut com el Koningshavenbrug per a que puga passar el seu iot que el té massa gran -el pal major- i necessita penetrar per una via de gàlib a la seua mesura.Visquen les visceres ajustables!