Francesc Colomer destaca que “aquestes ajudes, dotades amb 18 milions d’euros, complementen el Pla Resistir de la Generalitat i són compatibles amb altres subvencions”

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat aquest dijous el Decret 21/2021, de 5 de febrer, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenrotllen les seues activitats a la Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana destinarà un total de 18 milions d’euros en ajudes directes a professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats a la Comunitat Valenciana.

El Decret 21/2021, de 5 de febrer, del Consell, inclou entre els destinataris de les ajudes als establiments en què té lloc l’estada turística, les empreses que actuen en l’àmbit de la intermediació entre oferta i demanda turística i el conjunt de l’oferta turística experiencial que, en clau de qualitat i producte turístic, contribueix a diferenciar la Comunitat Valenciana d’altres destinacions competidores.

Les ajudes directes articulades a través del decret esmentat tindran com a beneficiàries les persones i entitats titulars d’allotjaments turístics i agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, així com persones físiques o jurídiques adherides a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana: CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani i Mediterranew Musix.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer ha destacat que “aquestes ajudes responen a la necessitat d’injectar liquiditat a les empreses del sector en un moment en què necessiten resistir”.

A més, ha explicat que “aquestes ajudes reflecteixen el relat i l’estratègia de posada en valor de l’allotjament, el producte singular i d’aquells que treballen per a oferir serveis turístics de qualitat que ajuden a reforçar la nostra destinació”.

Francesc Colomer ha insistit en el fet que “aquestes ajudes complementen el Pla Resistir de la Generalitat i són compatibles amb altres subvencions o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals”.