En la terrassa d’un bar que fa el millor cafè del barri, el cambrer li diu a un client:
-Què, lluitant contra el Sol?
-Sí. I perdent.
Això em recorda que els exobiòlegs, que són la gent que no perd l’esperança de trobar en un altre planeta (o satèl·lit) alguna forma de vida, ni que siga un mosca collonera, s’agafen, els exobiòlegs, al més mínim indici de possibilitat de vida.
Ara li ha tocat a Venus on han detecta fosfino, un gas que deriva d’alguns procesos biològics de manera semblant a com la panxa de les vaques és una reserva planetària de metà (que les vaques expulsen sense educació ni trellat).
El fosfino no sé, pero la fosfatina eixia molt en les historietes de Mortadelo: Te haré fosfatina!