L’accés a la mar sols s’autoritza per a esportistes professionals, qualificats d’alt nivell i altres federats que ho precisen

La Junta de Govern Local extraordinària de l’Ajuntament de Castelló celebrada hui ha acordat l’obertura de les platges, amb la finalitat de permetre l’accés a la mar dels esportistes professionals, esportistes qualificats d’alt nivell i altres esportistes federats que ho precisen per a la pràctica de la seua respectiva disciplina esportiva, amb l’abast i condicions que, en cada cas, s’estableix en els articles 8 i 9 de l’Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril, del Ministeri de Sanitat, sobre les condicions en les quals es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi sanitària per la covid-19. A aquest efecte, es recorda que el servei de salvament i socorrisme municipal no es troba actualment operatiu.

Així mateix, “es permet el gaudi de la platja per la ciutadania en general, sense accés a la mar, només per a passejos i per al desenvolupament de qualsevol esport individual que no requerisca contacte amb tercers”, segons ha detallat el regidor d’Esports i Seguretat Pública, Omar Braina.

L’obertura de les platges serà efectiva a partir de demà i quant a l’horari d’accés a aquestes, serà el corresponent en funció dels trams autoritzats per a cada col·lectiu de persones.

En cap cas es permetrà la permanència en l’arena per a descansar, prendre el sol o fer ús de mobiliari, els jocs esportius ni en general realitzar qualsevol altre tipus d’activitat no autoritzada expressament en virtut de les disposicions vigents a cada moment. També està prohibit l’ús de vehicle motoritzat o del transport públic per a accedir a les platges.

D’altra banda, la Junta de Govern Local també ha abordat “l’obertura dels parcs El Pinar i Rafalafena, als quals ja es pot accedir per al desenvolupament de les activitats permeses”, ha detallat la regidora d’Infraestructura Verda, Isabel Granero. En aquests casos, es mantindran tancats i precintats els jocs infantils, així com els paellers, els banys públics i qualssevol altres instal·lacions anàlogues. L’horari d’accés serà el corresponent en funció dels trams autoritzats per a cada col·lectiu.

La reobertura de platges i de parcs s’aprova en el marc de les disposicions generals dictades per les autoritats competents i, en particular, per a evitar aglomeracions en altres vies o espais públics. Tot, en el marc del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril, per a adaptar a l’àmbit municipal les ordres derivades de les fases de desescalada.

En tot cas, des d’equip de govern es recorda a la ciutadania de Castelló l’obligat compliment de les normes dictades per les autoritats competents que es troben vigents a cada moment, apel·lant a la consciència cívica demostrada durant les últimes setmanes. Les limitacions establides en els acords presos hui en Junta de Govern Local es mantindran vigents en tant es prolongue l’estat d’alarma o en el seu cas les ordres, instruccions o recomanacions dictades per les autoritats sanitàries competents, entenent-se actualitzades, en el seu cas, en funció de les normes vigents a cada moment.