Marco valora el reconeixement que suposa per a les polítiques locals d’impuls a la cooperació i lluita contra la pobresa

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha participat, recentment, en la reunió de la Xarxa de Cooperació Internacional al Desenvolupament Local (Rudicel) de la Unió Iberoamericana de Municipalistes (UIM) en una sessió en la qual ha sigut nomenada com a nova presidenta d’aquesta xarxa que està integrada per institucions públiques espanyoles que aposten per l’enfortiment de la capacitat de gestió dels governs locals i per la cooperació internacional al desenvolupament. L’alcaldessa de Castelló ha agraït el nomenament i destacat l’oportunitat que suposa “per a continuar sumant esforços i per a promoure noves sinergies entre municipis amb l’objectiu d’impulsar iniciatives i donar a conéixer les polítiques locals de cooperació”. El nomenament s’ha produït en el marc de la celebració a Granada de la ‘Setmana UIM del Municipalisme Iberoamericà’. Cal recordar que Marco ja forma part activa de la UIM després d’haver sigut nomenada l’any passat com a vicepresidenta primera de la Xarxa Iberoamericana de Municipis per la Igualtat de Génere (Rimig) arran de la implementació de polítiques locals i per la gestió municipal amb enfocament de gènere. En la reunió d’aquest dimarts, Marco ha aprofitat per a fer balanç de les accions realitzades des de la Rimig. Ara, la UIM reconeix també la implicació de l’Ajuntament de Castelló per les polítiques de cooperació internacional. En aquest sentit, Marco ha recordat l’aposta del govern local per impulsar els projectes de cooperació al desenvolupament. “Quan arribem al govern local, les polítiques i accions de cooperació i ajuda al desenvolupament estaven desmantellades, aquest equip de govern va apostar per la seua reactivació i per l’augment progressiu de les partides destinades a les polítiques de cooperació internacional”, ha indicat. En aquest sentit, destaca l’elaboració de l’I Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i Solidaritat (2019-2022) de l’Ajuntament de Castelló que va suposar un punt d’inflexió de les polítiques municipals dirigides a la cooperació i al desenvolupament sostenible dels països en vies de desenvolupament. En aquesta línia, cal recordar la recent aprovació d’una nova línia d’ajudes destinades al foment de cooperació al desenvolupament que realitzen les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD) en països i poblacions estructuralment empobrits. En total, ajudes per 480.000 euros per al desenvolupament de projectes durant aquest any i el següent que estiguen emmarcats dins de l’I Pla Municipal de Cooperació Internacional i Solidaritat i s’alineen a més amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El 29 de novembre de 2018, va arrancar l’I Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i Solidaritat 2019-2022. Castelló, a més, forma part de l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible des de 2016. En els últims anys s’ha produït una gradual institucionalització i priorització dels Drets Humans com a eix de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD). Ara, l’Ajuntament de Castelló també ostentarà la presidència de la Xarxa Rudicel, un xarxa composta per Ajuntaments, Diputacions provincials, Consorcis, Associacions Municipalistes, Universitats i institucions vinculades a l’administració pública, disponibles per a intercanviar experiències de gestió, transferint coneixement i experiències que puguen servir de referència a altres organismes i generant aliances en favor dels governs locals d’Iberoamèrica.