El campus de la Universitat Jaume I ampliarà la seua superfície verda amb el Jardí del Temps, un nou espai dotacional de 10.000 metres quadrats que servirà de connexió entre la Facultat de Ciències Humanes i Socials, l’edifici de Serveis Centrals i la zona esportiva.

La redacció i execució del projecte, que està a punt d’eixir a licitació, tindrà un pressupost aproximat de 900.000 euros que es finançarà amb el Pla propi d’inversions de l’UJI.

La rectora Eva Alcón ha destacat que el Jardí del Temps es projecta com «un punt de trobada entre les persones de la comunitat universitària i un espai més saludable i amable». Alcón ha afegit que, «amb aquest projecte, aliniat amb l’estratègia de sostenibilitat de l’UJI, es generarà la segona zona verda més important del campus i es millorarà la qualitat ambiental». La rectora de l’UJI; el vicerector de Campus i Vida Saludable, Rafa Mayo; el degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, Andreu Casero, i el comissionat de la rectora per a la nova normalitat, Tico Cervera, han visitat la zona que es transformarà en Jardí del Temps per a conéixer in situ l’actuació prevista.

El nou jardí es planteja també com una oportunitat per a ampliar la diversitat botànica del campus. Així, es preveu la utilització d’espècies autòctones que tinguen baixes necessitats de consum hídric i altres que complementen les ja existents en el Jardí dels Sentits i altres punts del recinte universitari. També es preveu una presència equilibrada d’espècies arbòries de fulla caduca i perenne amb la intenció de mostrar el canvi d’estacions i la riquesa cromàtica de la floració.

El desenvolupament del Jardí del Temps suposarà, a més, una reordenació de la mobilitat amb l’eliminació del trànsit rodat en aquest tram de vial que voreja l’aulari d’Humanes. Només es permetrà l’accés de vehicles d’emergències i de manteniment, per la qual cosa part de l’asfaltat actual se substituirà per vegetació i arbratge. El projecte potenciarà els itineraris per als vianants entre edificis, conservarà el carril bici actual i redistribuirà les places de pàrquing en els trams de vial que continuaran oberts a la circulació.

Així, a més d’ampliar la zona verda del campus també es millorarà la seguretat viària d’un entorn en el qual continuarà augmentant l’afluència de persones per la major activitat docent, esportiva i de gestió. Aquesta actuació servirà per a fomentar el vial perimetral del campus, que discorre per darrere de les pistes d’atletisme, com a eix de connexió prioritari per al trànsit rodat.

Quant al disseny dels diferents elements i el mobiliari, es pretén que incorpore espais aptes per a la docència i l’estudi a l’aire lliure, fonts d’aigua potable per a contribuir a reduir l’ús d’aigua embotellada, zona elevada que permeta seguir les competicions esportives en la zona nord així i una cafeteria, entre altres. El projecte d’aquest nou pulmó verd haurà de garantir l’accessibilitat i tindre en compte l’ús de sistemes de reg per degoteig o lluminàries que, per disseny i ubicació, minimitzen la contaminació lumínica i reduïsquen els consums.

Aquest canvi urbanístic es promou des del Vicerectorat de Campus i Vida Saludable, promotor del grup de treball participatiu per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic, del qual naix la iniciativa.