Ha sigut coeditat per l’Institut Valencià de Cultura i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

L’Institut Valencià de Cultura i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua han presentat al Teatre Principal de València el ‘Vocabulari de les arts escèniques’ que ha elaborat l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, un vocabulari que han coeditat els dos organismes.

El vocabulari conté més de 1.600 entrades, una bona mostra de la quantitat de paraules convergents que conté, idèntiques en escriptura i fonètica, en tot el territori lingüístic.

Amb el treball de l’Institut Valencià de Cultura per a afavorir la programació d’espectacles, pel·lícules i concerts en valencià, calia fer un pas més i poder reunir en un mateix opuscle la rica i vasta terminologia que al llarg dels anys han anat creant els artífexs de les arts escèniques (directors, autors, actors, actrius, tècnics, crítics) i també fixar i descriure adequadament les noves paraules de la terminologia escènica sorgides de la creació contemporània, de les tecnologies de la informació i la comunicació i dels nous híbrids escènics.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, a través de la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic, ha elaborat i publicat vocabularis específics corresponents a diverses activitats lúdiques i professionals. A tots aquests s’afegeix ara el ‘Vocabulari de les arts escèniques’.

Aquest vocabulari pot ser especialment útil per a aquelles persones relacionades amb les arts escèniques que hagen d’usar habitualment la terminologia pròpia d’aquest camp, en especial si desconeixen un determinat terme en valencià o simplement tenen dubtes i necessiten concretar el significat o confirmar l’adequació i la correcció d’un vocable.