La Universitat Jaume I ha aconseguit, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020, dos projectes vinculats a l’àmbit de l’educació, concretament un sobre pràctica musical i expressió corporal a l’escola i un altre que analitza la perspectiva multilingüe en l’aprenentatge d’anglès

El primer projecte, coordinat pels investigadors Alberto Cabedo i Lidón Moliner, porta per títol «Mou la música! Anàlisi d’un programa escolar sociocomunitari d’aprenentatge-servei a partir de la pràctica musical i l’expressió corporal» i compta amb un finançament de 34.364 euros. «L’objectiu és construir espais de participació en els quals, a partir de la creació i pràctica artística, es promoguen accions d’aprenentatge-servei, i on els estudiants, al mateix temps que aprenen música, realitzen un servei social», expliquen els responsables del projecte.

Concretament, es crearan orquestres escolars en horari lectiu en les quals els estudiants tindran l’oportunitat d’aprendre a tocar instruments musicals. A partir de la pràctica instrumental i d’expressió corporal, es realitzaran un altre tipus d’activitats encaminades a la realització d’accions d’aprenentatge-servei. Així mateix, s’inclourà la perspectiva de gènere en tot el programa i reflexions sobre rols de gènere, estereotips i diversitats afectivosexuals.

A més, per a enfortir el vincle amb la comunitat escolar i la realitat que envolta el centre educatiu, el projecte contempla accions sociocomunitàries complementàries que es realitzaran fora de l’aula en horari extraescolar i en les quals participaran els estudiants i també les famílies i diferents agents comunitaris. Està previst que participen estudiants, mestres i famílies de dues escoles de la ciutat de Castelló de la Plana: el CEIP Mestre Canós Sanmartín i el CEIP Censal.

D’altra banda, el segon projecte, que compta amb un finançament de 35.211 euros i està dirigit per la catedràtica de Filologia Anglesa Pilar Safont, té com a objectiu analitzar la consciència pragmàtica, és a dir, la consciència sobre quines formes del llenguatge són apropiades al context de comunicació, en aprenents multilingües d’anglès tenint en compte el gènere i la pedagogia translingual en diferents edats.

Fins ara, els estudis en aquest àmbit assenyalen els avantatges dels aprenents multilingües, principalment des del punt de vista de la consciència gramatical i fonològica. És per això que aquest projecte se centra en la sociopragmàtica i, més concretament, en la consciència dels i les aprenents cap a les condicions socials vinculades a l’ús apropiat de la llengua anglesa des d’una perspectiva multilingüe.

Per a realitzar aquest estudi, es tindran en compte diversos factors individuals: l’edat i les actituds cap a les llengües, ja que totes dues variables estan lligades a les llengües que aquests participants utilitzen i coneixen. Per aquest motiu, examinaran mostres de població escolar d’educació primària, secundària i universitat. També es considerarà la variable gènere amb una anàlisi tant evolutiva com contrastiva. «Amb aquest estudi, ens agradaria poder observar com un enfocament multilingüe cap a la instrucció i recol·lecció de dades promou la consciència pragmàtica d’aprenents multilingües atesa la diversitat de les persones participants de l’estudi que inclou estudiantat jove, adolescent i infantil, amb la qual cosa s’abasten diferents edats i gèneres», assenyala Pilar Safont.

A més, també es tindrà en compte l’efecte de les pedagogies translinguals –que inclouen en aquest cas el català i el castellà– en l’adquisició de l’anglès com a tercera llengua, ja que s’han demostrat els beneficis d’aquest innovador enfocament pedagògic en l’anàlisi de la consciència morfològica.

Per a dur a terme l’estudi hi participaran diversos col·legis de Castelló, així com instituts d’educació secundària i estudiantat universitari amb els quals s’estan iniciant els contactes.